Atliekų tvarkymas
Nuotekų išsiurbimas

Aplinkos apsauga ir dokumentacija

Kvalifikuoti įmonės specialistai atlieka šias paslaugas:

  • Prižiūrime aplinkos apsaugos būklę įmonėje, įskaitant visų reikalingų deklaracijų, pažymų, ataskaitų ir kitų aplinkosaugos dokumentų paruošimą bei derinimą kontroliuojančiose valstybės institucijose;
  • Konsultuojame įmones GPAIS klausimais, atliekame įmonių paskyros administravimą, vedame atliekų apskaitą;
  • Atstovaujame įmones LR Aplinkos ministerijoje, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, Aplinkos apsaugos agentūroje;
  • Ruošiame oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijas bei deriname jas Aplinkos apsaugos agentūroje;
  • Atliekame aplinkos apsaugos būklės auditus;
  • Rengiame TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) bei TL (taršos leidimų) dokumentaciją ir suderiname su Aplinkos apsaugos agentūra;
  • Ruošiame oro teršalų sklaidos modeliavimą;
  • Atliekame PAV (planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo) bei atrankos procedūras;
  • Atliekame dirvožemio, vandens, oro taršos, nuotekų, cheminius junginius tyrimus;
  • Konsultuojame nustatant atliekų pavojingumą.