Atliekų tvarkymas
Nuotekų išsiurbimas

Atliekų tvarkymas

Nepavojingų ir pavojingų atliekų surinkimas, išvežimas bei tvarkymas

Kodas ATVR (Atliekų tvarkytojų valstybės registre) REOBJ0014578;

  • Pavojingų skystųjų cheminių atliekų surinkimas ir išvežimas (Tvarkomi skysti dažai, dažų nuoplovos, klijų nuoplovos, koncentruotos ėsdinimo rūgštys, vandeninės suspensijos, fosfatavimo vonių skystis, organinių tirpiklių atliekos ir kt. pavojingi aplinkai skysčiai)
  • Pavojingų kietų cheminių atliekų surinkimas ir išvežimas (Tvarkomi seni dažai, lakai, klijai, laboratoriniai reagentai, įvairios druskos, rūgštys, šarmai, pesticidai, dumblas, šlamas, galvaninės atliekos ir t.t.)
  • Mišrių statybinių atliekų išvežimas (Tvarkomos plytos, čerpės, betonas, griovimo atliekos, mišrios statybinės atliekos ir t.t., atliekų konteinerių nuoma)
  • Medienos atliekų išvežimas (Tvarkomos statybinės medienos atliekos ir baldinės medienos atliekos)
  • Antrinių žaliavų supirkimas, surinkimas ir išvežimas (Tvarkome įvairių rūšių plastiko atraižas)
  • Avarijų valdymas, lokalizavimas, padarinių šalinimas (Tvarkomos naftos ar cheminiais produktais užterštos teritorijos ir t.t.)
  • Servisų atliekų surinkimas ir išvežimas (Tvarkomi oro, kuro, tepalų filtrų atliekos, automobilių stiklai, buferiai, posparniai ir t.t.)
  • Netinkamų naudoti, pasenusių, sugedusių prekių ar produktų naikinimas ir išvežimas sutvarkymui (Atvykstame į kliento teritoriją, sunaikiname netinkamas naudoti prekes ar produktus ir išsivežame savo transportu, išduodame visas reikalingas pažymas)
  • Elektronikos atliekų surinkimas ir išivežimas (Tvarkomas visas elektronikos laužas, baterijos)

Esant poreikiui identifikuojame atliekas, jas pakuojame į saugią transportavimui tarą, ženkliname spec. ženklais, kaip to reikalauja LR AM patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės.

Susisiekite su mumis telefonu arba el. paštu ir mes pateiksime Jums konkretų pasiūlymą.
Visada tikimės pasiūlyti geriausią kainą rinkoje!