Atliekų tvarkymas
Nuotekų išsiurbimas

Įrengimų pasų parengimas

Įmonė taip pat specializuojasi atkuriant ir rengiant pramonės ir pavojingų įrengimų pasus.

LR darbo ministro įsakymo „DĖL DARBO ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“, 8 straipsnis darbdavį įpareigoja turėti visus gamintojo numatytus darbo įrenginio naudojimo dokumentus.

Norėdami padėti darbdaviams išvengti nemalonumų dėl darbuotojų patirtų traumų, UAB “Alvinta”, pagal išlikusius dokumentus atkuria prarastus pramonės įrengimų pasus, taip pat sudaro pasus potencialiai pavojingiems įrenginiams. Įrengimų pasai dažniausiai sudaromi:

  • slėginiams indams;
  • technologinių vamzdynų įrangai;
  • naftos produktų talpyklų įrenginiams;
  • kėlimo įrenginiams;
  • dūmtraukiams;
  • įvairioms staklėms ir t.t.