Atliekų tvarkymas
Nuotekų išsiurbimas

Nuotekų siurbimas

Naftos bei riebalų gaudyklės, kaip ir kiti valymo įrengimai, eksploatacijos metu užsiteršia ir palaipsniui praranda valymo efektyvumą, todėl jų aptarnavimas turi būti atliekamas periodiškai.

Naftos gaudyklės aptarnavimo metu pašalinamas naftingas dumblas, susikaupęs įrenginyje, nusiurbiamas naftingas vanduo (laikomi pavojingomis atliekomis), riebalų gaudyklėje šalinami riebalai bei kitos suspenduotos medžiagos. Įrenginio talpos išvalomos ir išplaunamos, koalescsnciniai filtrai praplaunami, absorbciniai filtrai pakeičiami naujais. Šiems darbams atlikti  naudojama speciali įranga, tame tarpe hidrodinaminės mašinos, sorbentai absorbcinams filtrams.

Taip pat siurbiame ir išvežame butines nuotekas, plauname vamzdynus ir atliekame jų  diagnostiką, valome įvairias talpas, cisternas ir kt.