Atliekų tvarkymas
Nuotekų išsiurbimas

Gamtosauginis komplektas

Remiantis  2007 m. liepos 13 d. LR Aplinkos  Ministro įsakymo Nr. D1-405 “Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ 9.4. punktu, padidintos rizikos vietoje turi būti laikomos priemonės išsiliejusiems teršalams (naftos produktams, akumuliatorių elektrolitui ir kt.) surinkti ir neutralizuoti: absorbentų komplektai ar kitos priemonės, leidžiančios absorbuoti, neutralizuoti ne mažiau kaip 0,01 m3 bet kurio transporto priemonės eksploatacijai naudojamo aplinkai pavojingo skysčio ir ne mažiau kaip 0,1 m3 naftos produktų.

Į mūsų siūlomo komplekto sudėtį įeina:

  • Birus sorbentas „SPHAG SORB“ – maišas 21,1 ltr. (4,8) kg – 1 vnt.
  • Birus sorbentas „Qualisorb #628N“ – maišas 22,7 ltr. (9,3) kg – 1vnt.
  • Apsauginė bona 120×7,5 cm (1,6) kg išsiliejusiems nafos produktams ir eksploataciniams skysčiams lokalizuoti ir surinkti – 2 vnt.
  • Absorbcinis kilimėlis 45×45 cm (2,4) kg naudojamas naftos produktams ir skysčiams surinkti, taip pat kaip uždangalas ant kanalizacijos šulinių, neleidžiantis prasiskverbti skysčiams ir naftos produktams į nutekamuosius vandenis -1 vnt.
  • Techniniai sorbentų ir kilimėlių saugos duomenų lapai.
  • Pora dielektrinių pirštinių
  • Maišas panaudotam sorbentui surinkti.

Daugiau informacijos suteiksime telefonu Kaune 8 (37) 300816